Tìm kiếm nâng cao

Độ bền và tuổi thọ của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường xâm thực - Yêu cầu chung về thiết kế. TCVN...:2016

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 73
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
TCVN...:2017 thay thế cho TCVN 3993:1985 và TCVN 3994:1985. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về thiết kế độ bền và tuổi thọ của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường xâm thực.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành