Tìm kiếm nâng cao

Phòng thử nghiệm bê tông và cốt liệu - Các yêu cầu và tiêu chí đánh giá sự phù hợp. Mã số: TC 65-15

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 37
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Tiêu chuẩn này xác định các nghĩa vụ, trách nhiệm và các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên và thiết bị sử dụng cho thử nghiệm bê tông và cốt liệu bê tông. Tiêu chuẩn này quy định tiêu chí để đánh giá năng lực của phòng thử nghiệm để tiến hành các phương pháp thử theo TCVN hoặc các tiêu chuẩn tương đương cho bê tông và cốt liệu bê tông.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành