Tìm kiếm nâng cao

Tuy nen kỹ thuật. Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu. TCVN...:2017

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 61
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tuy nen kỹ thuật đô thị đành cho các hệ thống kỹ thuật.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các khu vực chịu động đất có cấp địa chấn lớn hơn cấp 7 (thang MSK-64) và trong khu vực thường xuyên có lũ lụt, dòng chảy.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho việc thiết kế, xây dựng, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu thi công. Khi cải tạo một phần tuy nen kỹ thuật đô thị dành cho hệ thống kỹ thuật, các hạng mục riêng biệt của nó và hệ thống đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được xem xét cùng với thiết kế tổng thể, giải pháp kết cấu và kỹ thuật, được áp dụng cho phần liền kề của tuy nen kỹ thuật.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành