Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch phát triển công nghiệp Xi măng Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 (báo cáo dự thảo)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 93
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm các phần chính:
Phần thứ nhất: Tiềm năng và các nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp Xi măng Việt Nam
Phần thứ hai: Hiện trạng ngành công nghiệp Xi măng Việt Nam
Phần thứ ba: Phát triển công nghiệp Xi măng Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
Phần thứ tư: Một số giải pháp chính và tổ chức thực hiện quy hoạch

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành