Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo Bê tông tự lèn - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử. Mã số: TC 67-15

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu:
Số trang: 87
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho bê tông tự lèn dùng để chế tạo các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép liền khối hoặc đúc sẵn.
Nội dung tiêu chuẩn gồm:
1. Pham vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn.
3. Thuật ngữ, định nghĩa.
4. Phân loại.
...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành