Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo kết quả thực hiện nhóm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện 3 dự án trình diễn gạch không nung

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 14
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm 3 phần:
- Nhiệm vụ nhóm tư vấn
- Các công việc triển khai thực hiện
- Tổng hợp các kết quả đạt được
- Dự kiến kế hoạch năm 2016

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành