Tìm kiếm nâng cao

 • Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hóa các nước vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước Việt Nam,Tổng luận phân tích

  Tác giả: Hoàng Ngọc Hòa
  Nhà xuất bản: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hóa các nước vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước Việt Nam,Tổng luận phân tích

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hóa các nước vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước Việt Nam

  Tác giả: Hoàng Ngọc Hòa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đất nước Việt Nam nhất thiết phải CNH-HĐH để khắc phục nguy cơ tụt hậu, vững bước tiến lên con đường CNXH.
  II. Những chiến lược công nghiệp hóa, nhiều nước đã thực thi và những kết quả cần nhận biết.
  III. Những bài học kinh nghiệm về công nghiệp hóa của NICS và sự lựa chọn chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam.
  IV. Những điều kiện cần có để đảm bảo cho sự CNH-HĐH giành được thắng lợi

  Số trang: 0

 • Khái quát kinh nghiệm công nghiệp hóa của các nước ASEAN và một số suy nghĩ về công nghiệp hóa ở Việt Nam hiện nay,Tổng luận phân tích

  Tác giả: Thái Văn Long
  Nhà xuất bản: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khái quát kinh nghiệm công nghiệp hóa của các nước ASEAN và một số suy nghĩ về công nghiệp hóa ở Việt Nam hiện nay,Tổng luận phân tích

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khái quát kinh nghiệm công nghiệp hóa của các nước ASEAN và một số suy nghĩ về công nghiệp hóa ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: Thái Văn Long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần I: Kinh nghiệm công nghiệp hóa của các nước ASEAN.
  - Phần II: Một số suy nghĩ về công nghiệp hóa của Việt Nam qua kinh nghiệm của các nước ASEAN.

  Số trang: 0

 • Tổng quan về `Mô hình` công nghiệp hóa trong lịch sử và hiện tại

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế học
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng quan về `Mô hình` công nghiệp hóa trong lịch sử và hiện tại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng quan về `Mô hình` công nghiệp hóa trong lịch sử và hiện tại

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trình bày một cách khái quát các loại mô hình công nghiệp hóa khác nhau đã từng diễn ra trong lịch sử cho đến những năm gần đây của các nhóm nước như: các nước TBCN cổ điển, Liên Xô (cũ), các nước XHCN Đông Âu (cũ), các nước của nền kinh tế mới công nghiệp hóa (NIEs) ở Đông Á, bao gồm: Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông.

  Số trang: 0

 • Kiến nghị của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc về quy hoạch 10 năm và kế hoạch 5 năm lần thứ 8

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Thông tấn xã Việt Nam
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiến nghị của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc về quy hoạch 10 năm và kế hoạch 5 năm lần thứ 8

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiến nghị của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc về quy hoạch 10 năm và kế hoạch 5 năm lần thứ 8

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội nghị toàn thể Ban chấp hành TƯ Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 7 khóa XIII đã thảo luận nhiệm vụ, phương châm chính sách cơ bản phát triển kinh tế quốc dân và xã hội Trung Quốc trong thời gian 10 năm và kế hoạch 5 năm lần thứ 8 và đã thông qua.

  Số trang: 0

 • Bí quyết thành công trong quản lý

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Thông tấn xã Việt Nam
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bí quyết thành công trong quản lý

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bí quyết thành công trong quản lý

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu những bí quyết thành công của nhà quản lý, như: quản lý thời gian, hệ thống tổ chức, cách điều hành hội nghị, ra quyết định..

  Số trang: 0

 • Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng trên địa bàn huyện

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban XDCB Nhà nước
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng trên địa bàn huyện

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng trên địa bàn huyện

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các tham luận:
  - Tình hình công tác xây dựng trên địa bàn huyện trong những năm qua và phương hướng công tác xây dựng huyện trong 5- 10 năm tới.- Xây dựng đời sống mới và cảnh quan đất nước thông qua kiến trúc nông thôn.
  - Tình hình xây dựng trên địa bàn huyện trong những năm qua và những biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý xây dựng ở huyện trong thời gian tới.
  - Báo cáo công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 9 chương:
  1. Tổng quan quy hoạch chất thải rắn.
  2. Hiện trạng và dự báo phát triển KT-XH.
  3. Thực trạng quản lý, xử lý chất thải rắn.
  4. Chiến lược, định hướng quy hoạch và kinh nghiệm quản lý chất thải rắn.
  5. Tiêu chuẩn thiết kế và công nghệ xử lý chất thải rắn.
  6. Quy hoạch xử lý chất thải rắn 2030-2050.
  7. Chương trình, dự án, nguồn vốn, phân kỳ đầu tư.
  8. Đánh giá môi trường chiến lược.
  9. Kết luận- kiến nghị

  Số trang: 0

 • Định hướng tương lai với vữa khô trộn sẵn trong vật liệu xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Packer Chmicals (Nam Á) Pte.Ltd.
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định hướng tương lai với vữa khô trộn sẵn trong vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định hướng tương lai với vữa khô trộn sẵn trong vật liệu xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu về công nghệ vữa khô trộn sẵn.
  - Các dòng sản phẩm Vinnapas.
  - Keo dán gạch gốc xi măng & phương pháp mới trong thi công.
  - Vữa trát cho tường sử dụng gạch bê tông nhẹ.
  - Giới thiệu về sơn xi măng dạng bột.
  - Chống thấm tối ưu với lớp màng chống thấm gốc xi măng 1 thành phần..

  Số trang: 0

 • Đề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công mặt đường bằng bê tông đầm lăn (RCCP) cho hạ tầng giao thông

  Tác giả: Lê Xuân Thủy, Nguyễn Hữu Duy..
  Nhà xuất bản: TCty Vật liệu xây dựng số 1- BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công mặt đường bằng bê tông đầm lăn (RCCP) cho hạ tầng giao thông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công mặt đường bằng bê tông đầm lăn (RCCP) cho hạ tầng giao thông

  Tác giả: Lê Xuân Thủy, Nguyễn Hữu Duy..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  1. Tổng quan
  2. Công nghệ thi công bê tông đầm lăn.
  3. Triển khai dự án.
  4. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tổng quan về sản phẩm Vinnapas Đông Nam Á, 2011/2012

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Packer Chmicals (Nam Á) Pte.Ltd.
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng quan về sản phẩm Vinnapas Đông Nam Á, 2011/2012

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng quan về sản phẩm Vinnapas Đông Nam Á, 2011/2012

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu vật liệu polymer dạng bột sử dụng trong xây dựng như: keo dán gạch, keo chà ron, vữa kết dính biến tính với bột polymer, vữa trát tường, bột trét tường, màng chống thấm

  Số trang: 0

 • Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn nhỏ Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng- ĐSQ Phần Lan
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn nhỏ Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn nhỏ Việt Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu này sẽ nhấn mạnh những động thái và hành động của Cơ quan quản lý Chương trình theo quyết định của cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ 11.
  Kết quả 1: Các công trình cấp nưc[s và thoát nước mưa/ nước thải được thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh tại TP Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái.
  - Tình trạng các dự án đầu tư xây lắp đến 15/8/2013 (Tài liệu họp Ban Chỉ đạo lần 12)

  Số trang: 0

 • Quy trình làm vòm tự đổ và vòm đỡ vỏ mỏng,tài liệu dịch

  Tác giả: JI Kai.P
  Nhà xuất bản: Sở công trình công cộng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: Paris
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình làm vòm tự đổ và vòm đỡ vỏ mỏng,tài liệu dịch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình làm vòm tự đổ và vòm đỡ vỏ mỏng

  Tác giả: JI Kai.P

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  2. Các ứng dụng.
  3. Những ưu điểm và lợi ích kinh tế.
  4. Các đặc tính của sản phẩm.
  5. Phương pháp thi công.
  6. Nghiên cứu so sánh.
  7. Kết quả thử nghiệm.

  Số trang: 0

 • Hồ sơ giới thiệu quy trình J.K. Roc,Tài liệu dịch

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Knxb
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: Paris
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hồ sơ giới thiệu quy trình J.K. Roc,Tài liệu dịch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hồ sơ giới thiệu quy trình J.K. Roc

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hồ sơ giới thiệu quy trình J.K. Roc phục hồi các công trình có dạng vòm cong, gia cường chống thấm, cách nhiệt, chống cháy

  Số trang: 0

 • Giới thiệu quy trình xây dựng J.K Structures,Tài liệu dịch

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Knxb
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: Paris
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu quy trình xây dựng J.K Structures,Tài liệu dịch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu quy trình xây dựng J.K Structures

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu quy trình xây dựng J.K Structures

  Số trang: 0

 • Tổ chức hành chính theo lãnh thổ tại các nước Tây Âu

  Tác giả: Ô.Rene Vrignaud
  Nhà xuất bản: Văn phòng UBND TP.Huế
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: TP.Huế
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổ chức hành chính theo lãnh thổ tại các nước Tây Âu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổ chức hành chính theo lãnh thổ tại các nước Tây Âu

  Tác giả: Ô.Rene Vrignaud

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Các cấp hành chính được phân chia theo lãnh thổ.
  Phần II: Hợp tác địa phương liên công xã (ở Pháp).
  Phần III: Hợp tác liên vùng.
  Phần IV: Tổ chức về mặt thể chế và hành chính

  Số trang: 0