Tìm kiếm nâng cao

Tổng luận: Chính sách phát triển nhà ở và các tiện ích xã hội của Liên bang Nga đến năm 2020 (TTCD.1188)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 71
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tổng luận gồm 3 phần:
- Phần 1: Khái quát sự phát triển ngành nhà ở và tiện ích xã hội Liên bang Nga những năm gần đây (từ 2010).
- Phần 2: Chương trình Quốc gia "Đảm bảo nhà ở tiện nghi có mức giá hợp lý cho công dân Nga".
- Phần 3: Chiến lược phát triển tín dụng nhà ở thế chấp của Liên bang Nga giai đoạn đến năm 2020.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành