Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cần Đước mở rộng, huyện Cần Đước tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. - Cần Đước : Ủy ban nhân dân tỉnh Long An , 2015

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cần Đước : Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Long An
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 18
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Nội dung đề án gồm VI chương:
Chương I: Căn cứ pháp lý.
Chương II: Lý do và sự cần thiết lập đề án.
Chương III: Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển.
Chương IV: Tổng hợp đánh giá phân loại theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
Chương V: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
Chương VI: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành