Tìm kiếm nâng cao

Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch tài chính - BXD
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 117
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm 4 phần:
Phần 1: Đánh giá thực trạng tình hình thu thập thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế bộ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.
Phần 2: Xây dựng cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin thống kê giữa Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
Phần 3: Biên soạn Sổ tay thống kê ngành Xây dựng.
Phần 4: Thu thập, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thống kê ngành Xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành