Tìm kiếm nâng cao

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 88
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Báo cáo "Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" gồm 9 phần sau:
1. Phần mở đầu.
2. Định hướng phát triển không gian vùng.
3. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội.
4. Định hướng phát triển hệ thống giao thông.
5. Đánh giá môi trường chiến lược.
6. Khung cơ chế, chính sách phát triển vùng.
7. Chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.
8. Mô hình quản lý vùng.
9. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành