Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các cơ sở đào tạo về bất động sản hiện nay từ đó đề xuất cơ chế chính sách hoàn thiện quy trình đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 33
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án: Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đào tạo về bất động sản; tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng, có tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cho thị trường bất động sản. Dự án gồm 4 phần:
- Phần thứ nhất: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.
- Phần thứ hai: Đánh giá thực trạng năng lực hoạt động của đội ngũ hành nghề môi giới hiện nay.
- Phần thứ ba: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về quy trình cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại các sở xây dựng địa phương.
- Phần thứ tư: Đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đồng thời nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở đào tạo về môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành