Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo tổng hợp Dự án sự nghiệp kinh tế 2016-2017: "Điều tra, khảo sát đánh giá các mặt, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản giai đoạn 2010-2015 từ đó đưa ra dự báo các kịch bản thị trường bất động sản trong 5-10 năm tới"

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 142
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: Đưa ra các dự báo diễn biến của thị trường bất động sản trong giai đoạn 2016-2025 và đề xuất các giải pháp để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Nội dung DA gồm 3 phần:
- Phần thứ nhất: Điều tra, khảo sát, đánh giá các mặt, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản giai đoạn 2010-2015.
- Phần thứ hai: Dự báo xu hướng phát triển thị trường bất động sản trong 5 năm và 10 năm tới.
- Phần thứ ba: Đề xuất các giải pháp phát triển thị trường bất động sản trong thời gian 10 năm tiếp theo.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành