Tìm kiếm nâng cao

Dự án sự nghiệp kinh tế thuộc đề án 1551 "Điều tra, khảo sát thực trạng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng; đề xuất kế hoạch sửa đổi và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng"

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 35
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: Rà soát toafnbooj hệ thống QCKTAT, TCAT hiện hành để đề xuất kế hoạch sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định kỹ thuật vè an toàn lao động trong thi công xây dựng, công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành