Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 6: Tháp, trụ và ống khói. EN 1998-6:2005

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 49
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu 8 về thiết kế công trình chịu động đất có 6 phần. Phần 6: Tháp, trụ và ống khói EN 1998-6 có phạm vi áp dụng: Thiết lập các yêu cầu, tiêu chí và quy định cho việc thiết kế các kết cấu cao và mảnh như: tháp, tháp lấy nước, tháp phát thanh và truyền Hình, trụ, ống khói và các cột hải đăng...
Nội dung tiêu chuẩn được chia thành 8 Chương:

  • Chương 1: Tổng quát.
  • Chương 2: Yêu cầu về tính năng và các tiêu chí cần tuân theo.
  • Chương 3: Tác động động đất.
  • Chương 4: Thiết kế tháp, trụ và ống khói chịu động đất.
  • Chương 5: Quy định cho ống khói bằng bê tông cốt thép.
  • Chương 6: Quy định cụ thể cho ống khói bằng thép.
  • Chương 7: Quy định cụ thể cho tháp thép.
  • Chương 8: Quy định cụ thể cho trụ có dây neo.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành