Tìm kiếm nâng cao

 • Tác động lên kết cấu. Phần 1-5: Tác động chung - Tác động của nhiệt. EN 1991-1-5:2003+AC:2009

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 1-5: Tác động chung - Tác động của nhiệt. EN 1991-1-5:2003+AC:2009

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-5:2003+AC:2009 Tác động lên kết cấu, đưa ra những nguyên tắc và quy định tính toán các tác động nhiệt đối với nhà, cầu và các kết cấu khác của chúng. Tiêu chuẩn này mô tả những thay đổi về nhiệt độ của các cấu kiện. Giá trị đặc trưng của các tác động nhiệt đã được trình bày để sử dụng cho việc thiết kế kết cấu tiếp xúc trực tiếp với sự thay đổi của khí hậu hàng ngày hoặc theo mùa. Các kết cấu không tiếp xúc trực tiếp có thể không cần phải xét đến các tác động của nhiệt. Các kết cấu mà tác động của nhiệt chủ yếu phụ thuộc vào công năng sử dụng của chúng.

  Số trang: 44

 • Tác động lên kết cấu. Phần 1-6: Tác động chung - Tác động trong quá trình thi công. EN 1991-1-6:2005+AC:2013

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 1-6: Tác động chung - Tác động trong quá trình thi công. EN 1991-1-6:2005+AC:2013

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-6:2005+AC:2013 Tác động lên kết cấu, gồm các quy tắc và nguyên tắc chung để xác định các tác động cần được kể đến trong suốt quá trình thi công công trình và các công việc xây dựng dân dụng và công nghiệp.
  Nội dung Phần 1-6: Tác dộng chung - tác động trong quá trình thi công gồm 4 phần:

  • Phần 1: Tổng quát.
  • Phần 2: Phân loại các tác đông.
  • Phần 3: Các tình huống thiết kế và các trạng thái giới hạn.
  • Phần 4: Biểu diễn các tác động.

  Số trang: 37

 • Tác động lên kết cấu. Phần 1-7: Tác động chung-Tác động đặc biệt. EN 1991-1-7:2006+AC:2010

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 1-7: Tác động chung-Tác động đặc biệt. EN 1991-1-7:2006+AC:2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-7:2006+AC:2010 Tác động lên kết cấu. Phần 7: Tác động chung - tác động đặc biệt, đưa ra các giải pháp và quy định bảo vệ công trình nhà và các bộ phận xây dựng dân dụng khác trước các tác động đặc biệt có thể nhân diện hoặc không thể nhận diện được. EN 1991-1-7:2006 không đề cập tới các tác động đặc biệt gây ra bởi các vụ nổ bên ngoài công trình, chiến tranh và do hoạt động khủng bố, hay độ ổn định còn lại của công trình nhà hoặc các bộ phân xây dựng dân dụng khác bị hư hại do động đất hoặc cháy.
  Nội dung tiêu chuẩn gồm:
  1: Tổng quát.
  2: Phân loại các tác động.
  3: Các tình huống thiết kế.
  4: Va chạm.
  5: Nổ bên trong công trình.

  Số trang: 80

 • Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ. TCVN 9402:2012

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ. TCVN 9402:2012

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 9402:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng các tơ, tiêu chuẩn này dùng làm cơ sở để lập nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng các tơ. Đối tượng áp dụng là các khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị, không áp dụng cho khảo sát xây dựng các công trình đặc biệt như: các công trình dạng tuyến, các công trình thủy lợi, thủy điện, các công trình ngầm...
  Nội dung Tiêu chuẩn gồm:
  1: Phạm vi áp dụng. 
  2: Tài liệu viện dẫn.
  3: Thuật ngữ và định nghĩa.
  4: Đặc điểm hình thành, phát triển các tơ.
  5: Đặc điể, điều kiện địa chất công trình trong vùng phát triển các tơ.
  6: Phương pháp khảo sát địa chất công trình trong vùng các tơ. Một số yêu cầu kỹ thuật.
  7: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn trước thiết kế cơ sở.
  8: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế cơ sở.
  9: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật. 
  10: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.

  Số trang: 76

 • Các tiêu chuẩn về chuyên ngành kết cấu. TCVN 5641:2012

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Các tiêu chuẩn về chuyên ngành kết cấu. TCVN 5641:2012

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  • TCVN 5461:2012 Bể chứa bằng bê tông cốt thép - thi công và nghiệm thu. Tiêu chuẩn này áp dụng để thi công và nghiệm thu phần xây dựng bể chứa nước, chứa dầu và sản phẩm của dầu có dạng hình trụ, hình hộp hoặc các dạng khác bằng bê tông cốt thép đặt ngầm, đặt trên mặt đất hoặc đặt nửa nổi nửa chìm (bề chứa).
  • TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá. Tiêu chuẩn này áp dụng cho công việc khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình có kết cấu khối xây gạch đá, kể cả các công trình cổ xây bằng vữa vô, vữa tam hợp, vữa xi măng. Riêng đối với công trình có khối xây mài chập liên kết bằng keo thực vật hoặc công trình xây bằng vữa đất thì phần khảo sát có thể áp dụng chỉ dẫn này và phải tính đến đặc thù của chúng; phần đánh giá phải có thí nghiệm khối xây. Không áp dụng chỉ dẫn này đối với những trường hợp khối xây có gia cường bằng keo hay vữa cường độ cao...
  • TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền - nguyên tắc cơ bản về tính toán. Tiêu chuẩn quy định những nguyên tắc cơ bản về tính toán kết cấu làm bằng các vật liệu khác nhau và nền của tất cả các dạng xây dựng theo trạng thái giới hạn trên cơ sở áp dụng các phương pháp của lí thuyết xác suất và thống kê toán học.
  • TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp lắp đặt và sử dụng giáo treo để hoàn thiện mặt ngoài của các công trình xây dựng cao tầng.
  • TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông - mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, thi công và nghiệm thu mối nối cốt thép thanh vằn nhóm CB300-V, CB400-V, đường kính từ 18 - 40mm trong kết cấu bê tông cốt thép công trình dân dụng và công nghiệp.
  • TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật hàn hồ quang đối với vật liệu thép cốt bê tông, các phương pháp kiểm tra quy trình hàn và tay nghề thợ hàn, áp dụng cho các kiên kết hàn hồ quang thép để làm cốt trong kết cấu bê tông cốt thép.

  Số trang: 100

 • Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 3: Đánh giá và gia cường kết cấu nhà. EN 1998-3:2005 + AC:2013

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 3: Đánh giá và gia cường kết cấu nhà. EN 1998-3:2005 + AC:2013

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu 8 về thiết kế công trình chịu động đất có 6 phần. Phần 3: Đánh giá và gia cường kết cấu nhà EN 1998-3 có phạm vi áp dụng: Đưa ra các tiêu chí đánh giá khả năng kháng chấn của các kết cấu nhà riêng lẻ đã xây dựng. Mô tả phương pháp lựa chọn các biện pháp khắc phục cần thiết...
  Nội dung tiêu chuẩn được chia thành 6 Chương:

  • Chương 1: Tổng quát.
  • Chương 2: Các yêu cầu về tính năng và các tiêu chí cần tuân theo.
  • Chương 3: Thông tin đánh giá kết cấu.
  • Chương 4: Đánh giá.
  • Chương 5: Quyết định gia cường sửa chữa kết cấu.
  • Chương 6: Thiết kế gia cường kết cấu.

  Số trang: 95

 • Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 6: Tháp, trụ và ống khói. EN 1998-6:2005

  Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 6: Tháp, trụ và ống khói. EN 1998-6:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu 8 về thiết kế công trình chịu động đất có 6 phần. Phần 6: Tháp, trụ và ống khói EN 1998-6 có phạm vi áp dụng: Thiết lập các yêu cầu, tiêu chí và quy định cho việc thiết kế các kết cấu cao và mảnh như: tháp, tháp lấy nước, tháp phát thanh và truyền Hình, trụ, ống khói và các cột hải đăng...
  Nội dung tiêu chuẩn được chia thành 8 Chương:

  • Chương 1: Tổng quát.
  • Chương 2: Yêu cầu về tính năng và các tiêu chí cần tuân theo.
  • Chương 3: Tác động động đất.
  • Chương 4: Thiết kế tháp, trụ và ống khói chịu động đất.
  • Chương 5: Quy định cho ống khói bằng bê tông cốt thép.
  • Chương 6: Quy định cụ thể cho ống khói bằng thép.
  • Chương 7: Quy định cụ thể cho tháp thép.
  • Chương 8: Quy định cụ thể cho trụ có dây neo.

  Số trang: 49

 • Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 2: Cân nhắc thiết kế, lựa chọn vật liệu và thi công khối xây. EN 1996-2:2006 + AC:2009

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 2: Cân nhắc thiết kế, lựa chọn vật liệu và thi công khối xây. EN 1996-2:2006 + AC:2009

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu 6 về thiết kế kết cấu gạch, đá có 4 phần. Phần 2: Cân nhắc thiết kế, lựa chọn vật liệu và thi công khối xây EN 1996-2 có phạm vi áp dụng: Đưa ra các quy tắc cơ bản cho việc lựa chọn vật liệu và thi công khối xây nhằm thỏa mãn các giả thiết thiết kế của các phần khác nhau của bộ tiêu chuẩn thiết kế kế cấu gạch, đá này...
  Nội dung tiêu chuẩn được chia thành 3 Chương:
  - Chương 1: Tổng quát.
  - Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự bền vững của khối xây.
  - Chương 3: Thi công.

  Số trang: 37

 • Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền. EN 1997-2:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: 2016
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền. EN 1997-2:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu 7 về thiết kế địa kỹ thuật có 2 phần. Phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền EN 1997-2 được sử dụng kết hợp với EN 1997-1 và đưa ra những quy định bổ sung cho EN 1997-1 liên quan đến: Lập kế hoạch và báo cáo về khảo sát đất nền, những yêu cầu chung cho một số thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm trong phòng thông dụng...
  Tiêu chuẩn có nội dung gồm 6 chương:
  - Chương 1: Khái quát.
  - Chương 2: Lập đề cương khảo sát đất nền.
  - Chương 3: Lấy mẫu đất, đá và quan trắc nước ngầm.
  - Chương 4: Thí nghiệm đất và đá ngoài hiện trường.
  - Chương 5: Thí nghiệm đất và đá trong phòng thí nghiệm.
  - Chương 6: Báo cáo khảo sát đất nền.

  Số trang: 220

 • Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông. Phần 1-1. Quy định chung và quy định cho nhà. EN 1994-1-1:2004 + AC:2009

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông. Phần 1-1. Quy định chung và quy định cho nhà. EN 1994-1-1:2004 + AC:2009

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu 4 về thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông. Phần 1-1: Các quy định chung và quy định cho công trình nhà trình bày cơ sở chung để thiết kế kết cấu liên hợp cùng với các quy định cụ thể cho công trình nhà. Nội dung phần này gồm 9 chương:
  - Chương 1: Quy định chung.
  - Chương 2: Cơ sở thiết kế.
  - Chương 3: Vật liệu xây dựng.
  - Chương 4: Tính bền lâu.
  - Chương 5: Phân tích kết cấu.
  - Chương 6: Trạng thái giới hạn độ bền.
  - Chương 7: Trạng thái giới hạn sử dụng.
  - Chương 8: Liên kết liên hợp trong hệ khung nhà.
  - Chương 9: Bản sàn liên hợp dùng tôn thép sóng trong công trình nhà.

  Số trang: 152

 • Tiêu chuẩn đóng và ép cọc - cọc khoan nhồi thi công và nghiệm thu

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn đóng và ép cọc - cọc khoan nhồi thi công và nghiệm thu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 2 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 9394:2012 và TCVN 9395:2012.
  - TCVN 9394:2012: Đóng và ép cộc - Thi công và nghiệm thu được áp dụng cho các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi.
  - TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu được áp dụng cho thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính lớn hơn hoặc bằng 60cm trừ những công trình có điều kiện địa chất đặc biệt như vùng có hang các-tơ, mái đá nghiêng.

  Số trang: 57

 • Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này được biên soạn trên cơ sở Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại, do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn.
  Nội dung Tiêu chuẩn: hướng dẫn các nguyên tắc chung và trình tự lựa chọn thành phần bê tông xi măng trên cơ sở cốt liệu đặc chắc với khối lượng thể tích trên 2000 kg/m3 trở lên. Tiêu chuẩn này không hướng dẫn lựa chọn thành phần: Bê tông đầm lăn; Bê tông trên cơ sở cốt liệu nhẹ; Bê tông tổ ong; Bê tông trên cơ sở cốt liệu với kích thước hạt danh định lớn hơn 70 mm.

  Số trang: 39

 • Hệ tường kính - Tiêu chuẩn kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hệ tường kính - Tiêu chuẩn kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn JGJ 102-2003 "Techical code for glass curtain wall engineering", do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn. Nội dung tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thiết kế, thi công, nghiệm thu và bảo trì hệ tường kính.

  Số trang: 168

 • Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 10304:2014 (TCDM.1966)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 10304:2014 (TCDM.1966)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 10304:2014 "Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế" được xây dựng trên cơ sở tham khảo "SP 24.13330.2011" (SNiP 2.02.03-85) Móng cọc".
  Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế móng cọc của nhà và công trình (sau đây gọi chung là công trình) xây dựng mới hoặc công trình cải tạo xây dựng lại.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế móng cọc của công trình xây dựng trên đất đóng băng vĩnh cửu, móng máy chịu tải trọng động cũng như trụ của các công trình khai thác dầu trên biển và các công trình khác trên thềm địa.

  Số trang: 87

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. QCVN 17:2018/BXD

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. QCVN 17:2018/BXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắp/ốp vào công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

  Số trang: 20