Tìm kiếm nâng cao

Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ. TCVN 9402:2012

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 76
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn TCVN 9402:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng các tơ, tiêu chuẩn này dùng làm cơ sở để lập nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng các tơ. Đối tượng áp dụng là các khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị, không áp dụng cho khảo sát xây dựng các công trình đặc biệt như: các công trình dạng tuyến, các công trình thủy lợi, thủy điện, các công trình ngầm...
Nội dung Tiêu chuẩn gồm:
1: Phạm vi áp dụng. 
2: Tài liệu viện dẫn.
3: Thuật ngữ và định nghĩa.
4: Đặc điểm hình thành, phát triển các tơ.
5: Đặc điể, điều kiện địa chất công trình trong vùng phát triển các tơ.
6: Phương pháp khảo sát địa chất công trình trong vùng các tơ. Một số yêu cầu kỹ thuật.
7: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn trước thiết kế cơ sở.
8: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế cơ sở.
9: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật. 
10: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành