Tìm kiếm nâng cao

Tác động lên kết cấu. Phần 1-7: Tác động chung-Tác động đặc biệt. EN 1991-1-7:2006+AC:2010

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 80
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-7:2006+AC:2010 Tác động lên kết cấu. Phần 7: Tác động chung - tác động đặc biệt, đưa ra các giải pháp và quy định bảo vệ công trình nhà và các bộ phận xây dựng dân dụng khác trước các tác động đặc biệt có thể nhân diện hoặc không thể nhận diện được. EN 1991-1-7:2006 không đề cập tới các tác động đặc biệt gây ra bởi các vụ nổ bên ngoài công trình, chiến tranh và do hoạt động khủng bố, hay độ ổn định còn lại của công trình nhà hoặc các bộ phân xây dựng dân dụng khác bị hư hại do động đất hoặc cháy.
Nội dung tiêu chuẩn gồm:
1: Tổng quát.
2: Phân loại các tác động.
3: Các tình huống thiết kế.
4: Va chạm.
5: Nổ bên trong công trình.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành