Tìm kiếm nâng cao

 • Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 1-2. Quy định chung – Thiết kế kết cấu chịu lửa

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 1-2. Quy định chung – Thiết kế kết cấu chịu lửa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn EN 1996-1-2:2005+AC:2010 Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 1-2: QUy định chung -  thiết kế kết cấu chịu lửa. Nội dung Tiêu chuẩn gồm 9 phần:

  • Phần 1: Tổng quát.
  • Phần 2: Cơ sở thiết kế.
  • Phần 3: Vật liệu.
  • Phần 4: Độ bền lâu.
  • Phần 5: Phân tích kết cấu.
  • Phần 6: Trạng thái giới hạn độ bền.
  • Phần 7: Trạng thái giới hạn sử dụng.
  • Phần 8: Cấu tạo.
  • Phần 9: Thi công.

  Số trang: 100

 • Tiêu chuẩn EN 1996-1-2: Quy định chung – thiết kế kết cấu chịu lửa là một trong bốn phần của Eurocode 6. Tiêu chuẩn EN 1996-1-2 đề cập việc thiết kế kết cấu gạch, đá chịu tác động của lửa một cách ngẫu nhiên; đề cập đến các giải pháp phòng cháy thụ động mà không bao gồm các giải pháp phòng cháy chủ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn EN 1996-1-2: Quy định chung – thiết kế kết cấu chịu lửa là một trong bốn phần của Eurocode 6. Tiêu chuẩn EN 1996-1-2 đề cập việc thiết kế kết cấu gạch, đá chịu tác động của lửa một cách ngẫu nhiên; đề cập đến các giải pháp phòng cháy thụ động mà không bao gồm các giải pháp phòng cháy chủ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn EN 1996-1-2: Quy định chung – thi1ết kế kết cấu chịu lửa là một trong bốn phần của Eurocode 6. Tiêu chuẩn EN 1996-1-2 đề cập việc thiết kế kết cấu gạch, đá chịu tác động của lửa một cách ngẫu nhiên; đề cập đến các giải pháp phòng cháy thụ động mà không bao gồm các giải pháp phòng cháy chủ động. 

  Số trang: 43

 • Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông. Phần 1-2: Quy định chung – Thiết kế kết cấu chịu lửa

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông. Phần 1-2: Quy định chung – Thiết kế kết cấu chịu lửa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: EN 1994-1-2:2005+AC:2008 đề cập đến thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông cho trường hợp ngẫu nhiên phải chịu tác động của lửa và được biên soạn để sử dụng cùng với EN 1994-1-1 và EN 1991-1-2. Phần 1-2 của EN 1994 áp dụng đối với kết cấu liên hợp thép và bê tông nhằm đáp ứng được một số chức năng nhất định khi chịu tác động của lửa, gồm: Tránh cho kết cấu sớm bị sụp đổ (chức năng chịu lực); Ngăn chặn sự lan truyền của nguồn nhiệt (chức năng cách nhiệt)...

  Số trang: 132

 • Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tiêu chuẩn TCVN 9310:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ KH&CN công bố. TCVN 9310:2012  dưới tiêu đề chung là "Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng" gồm những phần sau:
  TCVN 9310-3:2012 (ISO 8421-3:1989) Phần 3: Phát hiện cháy và báo cháy.
  TCVN 9310-4:2012 (ISO 8421-4:1990) Phần 4: Thiết bị chữa cháy.
  TCVN 9310-8:2012 (ISO 8421-8:1990) Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm.

  Số trang: 55

 • Thiết kế kết cấu bê tông. Phần 1-1: Quy định chung và quy định cho nhà. TC Châu Âu: EN 1992-1-1:2004+AC:2010

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế kết cấu bê tông. Phần 1-1: Quy định chung và quy định cho nhà. TC Châu Âu: EN 1992-1-1:2004+AC:2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông dùng để thiết kế nhà và công tình bằng bê tông, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép ứng suất trước. Tiêu chuẩn này tuân theo các nguyên tắc và các yêu cầu về an toàn và sử dụng của kết cấu, các cơ sở thiết kế và kiểm tra nêu trong EN 1990: Cơ sở thiết kế kết cấu. Phần 1-1 của Eurocode 2 đưa ra các cơ sở chung để thiết kế kết cấu bê tông, bê tông cốt thép, bê tông ứng suất trước đưuọc chế tạo từ cốt liệu nhẹ và cốt liệu thông thường cùng với các quy định cụ thể cho kết cấu nhà. Phần 1-1 gồm 12 chương:
  Chương 1: Tổng quát.
  Chương 2: Các cơ sở thiết kế.
  Chương 3: Vật liệu.
  Chương 4: Độ bền lâu và lớp bảo vệ cốt thép.
  Chương 5: Phân tích kết cấu.
  Chương 6: Trạng thái giới hạn độ bền.
  Chương 7: Trạng thái giới hạn sử dụng.
  Chương 8: Cấu tạo chi tiết cốt thép và thanh căng ứng suất trước. Tổng quát.
  Chương 9: Chi tiết cấu tạo của cấu kiện và các quy định riêng.
  Chương 10: Các quy định bổ sung cho các cấu kiện và cấu kiện bê tông đúc sẵn.
  Chương 11: Kết cấu bê tông cốt liệu nhẹ.
  Chương 12: Kết cấu bê tông và bê tông ít cốt thép.

  Số trang: 283

 • Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 4: Si lô, bể chứa và đường ống. EN 1998-4:2006

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 4: Si lô, bể chứa và đường ống. EN 1998-4:2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1998-4:2006 Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 4: Si lô, bể chứa và đường ống. Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc và quy định áp dụng cho thiết kế chịu động đất về phương diện kết cấu của đường ống trên mặt đất, đường ống chôn dưới đất và bể chứa có nhiều dạng và công dụng khác nhau. Tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chí và quy định bổ sung cho thiết kế chịu động đất các kết cấu không hạn chế về kích cỡ, các dạng kết cấu và các điểm chức năng khác. Với một số loại bể chưa và si lô, tiêu chuẩn này còn cung cấp các phương pháp đánh giá chi tiết và các quy định kiểm tra... EN 1998-4:2006 gồm:
  I: Tổng quát.
  II: Các nguyên tắc chung và tiêu chuẩn áp dụng.
  III: Các nguyên tắc và quy định áp dụng cụ thể cho si lô. 
  IV: Các nguyên tắc và quy định áp dụng cụ thể cho bể chứa.
  V: Các nguyên tắc và quy định áp dụng cụ thể cho đường ống nằm trên mặt đất.
  VI: Các nguyên tắc và quy định áp dụng cụ thể cho đường ống chôn dưới đất.

  Số trang: 130

 • Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 4: Si lô, bể chứa và đường ống. EN 1998-4:2006

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 4: Si lô, bể chứa và đường ống. EN 1998-4:2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1998-4:2006 Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 4: Si lô, bể chứa và đường ống. Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc và quy định áp dụng cho thiết kế chịu động đất về phương diện kết cấu của đường ống trên mặt đất, đường ống chôn dưới đất và bể chứa có nhiều dạng và công dụng khác nhau. Tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chí và quy định bổ sung cho thiết kế chịu động đất các kết cấu không hạn chế về kích cỡ, các dạng kết cấu và các điểm chức năng khác. Với một số loại bể chưa và si lô, tiêu chuẩn này còn cung cấp các phương pháp đánh giá chi tiết và các quy định kiểm tra... 

  Số trang: 92

 • Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 5: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật. EN 1998-5:2004

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 5: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật. EN 1998-5:2004

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1988-5:2004 Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 5: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật. Phần này của Eurocode 8 thiết lập các yêu cầu, tiêu chí và quy định về việc chọn vị trí xây dựng và nền móng của kết cấu chịu tác động động đất. Nó bao gồm việc thiết kế các loại móng khác nhau, các loại tường chắn và sự tương tác giữa kết cấu và đất nền dưới tác động động đất. Vì vây nó bổ sung cho  Eurocode 7, do tiêu chuẩn đó không bao gồm các yêu cầu riêng cho thiết kế chịu động đất.
  Nội dung tiêu chuẩn gồm:
  1: Tổng quát. 
  2: Tác động động đất.
  3: Các tính chất của đất nền.
  4: Các yêu cầu đối với việc lựa chọn vị trí xây dựng và đất nền.
  5: Hệ nền móng.
  6: Tương tác giữa đất và kết cấu.
  7: Kết cấu tường chắn.

  Số trang: 45

 • Tác động lên kết cấu. Phần 1-2: Tác động chung - Tác động liên kết cấu khi tiếp xúc với lửa. EN 1991-1-2:2002+AC:2009

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 1-2: Tác động chung - Tác động liên kết cấu khi tiếp xúc với lửa. EN 1991-1-2:2002+AC:2009

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-2:2002+AC:2009 Tác động lên kết cấu. Phần 1-2 Tác động chung - tác động lên kết cấu khi tiếp xúc với lửa trình bày các tác động của nhiệt và cơ học áp dụng cho thiết kế kết cấu công trình nhà chịu tác động của lửa. EN 1991-1-2 được chủ định áp dụng cho khách hàng, người thiết kế, nhà thầu và cơ quan quản lý. Những mục tiêu chung của công tác phòng cháy chữa cháy là những hạn chế rủi ro đối với các cá nhân cũng như đối với xã hội, đối với tài sản của chủ sở hữu lân cận và nếu cần thì hạn chế rủi ro cho cả môi trường hoặc tài sản trực tiếp chịu tác động của lửa, trong trường hợp xảy ra cháy.

  Số trang: 73

 • Tác động lên kết cấu. Phần 3: Tác động do cầu trục và máy móc. EN 1991-3:2006+AC:2012

  Tác giả: Trục, Máy móc, EN 1991-3:2006+AC:2012
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 3: Tác động do cầu trục và máy móc. EN 1991-3:2006+AC:2012

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trục, Máy móc, EN 1991-3:2006+AC:2012

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-3:2006+AC:2012 Tác động lên kết cấu. Phần 3: Tác động do cầu trục và máy móc chỉ rõ các tải trọng (mô hình và giá trị điển hình) của cầu trục trên dầm đỡ cầu trục và các máy móc đặt cố định bao gồm các hiệu ứng động, hãm, gia tốc và các lực đột ngột.
  Nội dung Tiêu chuẩn gồm 3 mục:
  1: Tổng quát.
  2: Tác động gây ra bởi hệ tời và cầu trục lên dầm đỡ cầu trục.
  3: Tác động do máy.

  Số trang: 53

 • Tác động lên kết cấu. Phần 4: Silô và bể chứa. EN 1991-4:2006+AC:2012

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 4: Silô và bể chứa. EN 1991-4:2006+AC:2012

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-4:2006+AC:2012 quy định những nguyên tắc chung và các tác động dùng để thiết kế kết cấu nhà và công trình xây dựng. EN 1991 cũng bao gồm cả việc thiết kế kết cấu trong quá trình thi công và thiết kế kết cấu cho các công trình tạm thời. Tiêu chuẩn này có liên quan đến tất cả các trường hợp đòi hỏi kết cấu phải có tính năng phù hợp. EN không được sử dụng trực tiếp để đánh giá kết cấu của công trình hiện hữu, thiết kế sửa chữa và thay đổi hoặc để đánh giá sự thay đổi về mục đích sử dụng. EN 1991 không bao hàm một cách đầy đủ các tình huống thiết kế đặc biệt đòi hỏi phải xem xét tới độ tin cậy riêng. Phần 4 quy định những nguyên tắc chung và các tác động dùng để thiết kế kết cấu si lô chứa vật liệu rời và bể chứa chất lỏng và phải được sử dụng đồng thời với EN 1990, các phần khác của EN 1991 và EN 1992 đến EN 1999. Phần này gồm một số điều khoản về tác động lên kết cấu si lô và bể chứa, các tác động này không chỉ liên quan đến vật liệu rời hoặc chất lỏng chứa trong chúng.

  Số trang: 137

 • Tác động lên kết cấu. Phần 1-4: Tác động chung - Tác động của gió. EN 1991-1-4:2005+AC:2010

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 1-4: Tác động chung - Tác động của gió. EN 1991-1-4:2005+AC:2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-4:2005+AC:2010 Tác động lên kết cấu hướng dẫn cách xác định các tác động của gió tự nhiên lên mỗi diện tích chịu tải được xét khi thiết kế kết cấu của nhà và các công trình xây dựng khác. Các diện tích chất tải này gồm toàn bộ kết cấu hoặc các phần của kết cấu hoặc các cấu kiện được gắn vào kết cấu, ví dụ các bộ phận, các tấm tường bao che và chi tiết liên kết, các hàng rào cách ồn và an toàn. Phần 1-4: Tác động chung - tác động của gió áp dụng cho nhà và công trình xây dựng có chiều cao đến 200m, các công trình cầu không có nhịp lớn hơn 200m, miễn là thỏa mãn các yêu cầu về phản ứng động lực...

  Số trang: 141

 • Tác động lên kết cấu. Phần 1-5: Tác động chung - Tác động của nhiệt. EN 1991-1-5:2003+AC:2009

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 1-5: Tác động chung - Tác động của nhiệt. EN 1991-1-5:2003+AC:2009

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-5:2003+AC:2009 Tác động lên kết cấu, đưa ra những nguyên tắc và quy định tính toán các tác động nhiệt đối với nhà, cầu và các kết cấu khác của chúng. Tiêu chuẩn này mô tả những thay đổi về nhiệt độ của các cấu kiện. Giá trị đặc trưng của các tác động nhiệt đã được trình bày để sử dụng cho việc thiết kế kết cấu tiếp xúc trực tiếp với sự thay đổi của khí hậu hàng ngày hoặc theo mùa. Các kết cấu không tiếp xúc trực tiếp có thể không cần phải xét đến các tác động của nhiệt. Các kết cấu mà tác động của nhiệt chủ yếu phụ thuộc vào công năng sử dụng của chúng.

  Số trang: 44

 • Tác động lên kết cấu. Phần 1-6: Tác động chung - Tác động trong quá trình thi công. EN 1991-1-6:2005+AC:2013

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 1-6: Tác động chung - Tác động trong quá trình thi công. EN 1991-1-6:2005+AC:2013

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-6:2005+AC:2013 Tác động lên kết cấu, gồm các quy tắc và nguyên tắc chung để xác định các tác động cần được kể đến trong suốt quá trình thi công công trình và các công việc xây dựng dân dụng và công nghiệp.
  Nội dung Phần 1-6: Tác dộng chung - tác động trong quá trình thi công gồm 4 phần:

  • Phần 1: Tổng quát.
  • Phần 2: Phân loại các tác đông.
  • Phần 3: Các tình huống thiết kế và các trạng thái giới hạn.
  • Phần 4: Biểu diễn các tác động.

  Số trang: 37

 • Tác động lên kết cấu. Phần 1-7: Tác động chung-Tác động đặc biệt. EN 1991-1-7:2006+AC:2010

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 1-7: Tác động chung-Tác động đặc biệt. EN 1991-1-7:2006+AC:2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-7:2006+AC:2010 Tác động lên kết cấu. Phần 7: Tác động chung - tác động đặc biệt, đưa ra các giải pháp và quy định bảo vệ công trình nhà và các bộ phận xây dựng dân dụng khác trước các tác động đặc biệt có thể nhân diện hoặc không thể nhận diện được. EN 1991-1-7:2006 không đề cập tới các tác động đặc biệt gây ra bởi các vụ nổ bên ngoài công trình, chiến tranh và do hoạt động khủng bố, hay độ ổn định còn lại của công trình nhà hoặc các bộ phân xây dựng dân dụng khác bị hư hại do động đất hoặc cháy.
  Nội dung tiêu chuẩn gồm:
  1: Tổng quát.
  2: Phân loại các tác động.
  3: Các tình huống thiết kế.
  4: Va chạm.
  5: Nổ bên trong công trình.

  Số trang: 80