Tìm kiếm nâng cao

Tác động lên kết cấu. Phần 1-6: Tác động chung - Tác động trong quá trình thi công. EN 1991-1-6:2005+AC:2013

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 37
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-6:2005+AC:2013 Tác động lên kết cấu, gồm các quy tắc và nguyên tắc chung để xác định các tác động cần được kể đến trong suốt quá trình thi công công trình và các công việc xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Nội dung Phần 1-6: Tác dộng chung - tác động trong quá trình thi công gồm 4 phần:

  • Phần 1: Tổng quát.
  • Phần 2: Phân loại các tác đông.
  • Phần 3: Các tình huống thiết kế và các trạng thái giới hạn.
  • Phần 4: Biểu diễn các tác động.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành