Tìm kiếm nâng cao

Tác động lên kết cấu. Phần 1-5: Tác động chung - Tác động của nhiệt. EN 1991-1-5:2003+AC:2009

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 44
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-5:2003+AC:2009 Tác động lên kết cấu, đưa ra những nguyên tắc và quy định tính toán các tác động nhiệt đối với nhà, cầu và các kết cấu khác của chúng. Tiêu chuẩn này mô tả những thay đổi về nhiệt độ của các cấu kiện. Giá trị đặc trưng của các tác động nhiệt đã được trình bày để sử dụng cho việc thiết kế kết cấu tiếp xúc trực tiếp với sự thay đổi của khí hậu hàng ngày hoặc theo mùa. Các kết cấu không tiếp xúc trực tiếp có thể không cần phải xét đến các tác động của nhiệt. Các kết cấu mà tác động của nhiệt chủ yếu phụ thuộc vào công năng sử dụng của chúng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành