Tìm kiếm nâng cao

Tác động lên kết cấu. Phần 1-4: Tác động chung - Tác động của gió. EN 1991-1-4:2005+AC:2010

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 141
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-4:2005+AC:2010 Tác động lên kết cấu hướng dẫn cách xác định các tác động của gió tự nhiên lên mỗi diện tích chịu tải được xét khi thiết kế kết cấu của nhà và các công trình xây dựng khác. Các diện tích chất tải này gồm toàn bộ kết cấu hoặc các phần của kết cấu hoặc các cấu kiện được gắn vào kết cấu, ví dụ các bộ phận, các tấm tường bao che và chi tiết liên kết, các hàng rào cách ồn và an toàn. Phần 1-4: Tác động chung - tác động của gió áp dụng cho nhà và công trình xây dựng có chiều cao đến 200m, các công trình cầu không có nhịp lớn hơn 200m, miễn là thỏa mãn các yêu cầu về phản ứng động lực...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành