Tìm kiếm nâng cao

Tác động lên kết cấu. Phần 4: Silô và bể chứa. EN 1991-4:2006+AC:2012

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 137
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-4:2006+AC:2012 quy định những nguyên tắc chung và các tác động dùng để thiết kế kết cấu nhà và công trình xây dựng. EN 1991 cũng bao gồm cả việc thiết kế kết cấu trong quá trình thi công và thiết kế kết cấu cho các công trình tạm thời. Tiêu chuẩn này có liên quan đến tất cả các trường hợp đòi hỏi kết cấu phải có tính năng phù hợp. EN không được sử dụng trực tiếp để đánh giá kết cấu của công trình hiện hữu, thiết kế sửa chữa và thay đổi hoặc để đánh giá sự thay đổi về mục đích sử dụng. EN 1991 không bao hàm một cách đầy đủ các tình huống thiết kế đặc biệt đòi hỏi phải xem xét tới độ tin cậy riêng. Phần 4 quy định những nguyên tắc chung và các tác động dùng để thiết kế kết cấu si lô chứa vật liệu rời và bể chứa chất lỏng và phải được sử dụng đồng thời với EN 1990, các phần khác của EN 1991 và EN 1992 đến EN 1999. Phần này gồm một số điều khoản về tác động lên kết cấu si lô và bể chứa, các tác động này không chỉ liên quan đến vật liệu rời hoặc chất lỏng chứa trong chúng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành