Tìm kiếm nâng cao

Tác động lên kết cấu. Phần 3: Tác động do cầu trục và máy móc. EN 1991-3:2006+AC:2012

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 53
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-3:2006+AC:2012 Tác động lên kết cấu. Phần 3: Tác động do cầu trục và máy móc chỉ rõ các tải trọng (mô hình và giá trị điển hình) của cầu trục trên dầm đỡ cầu trục và các máy móc đặt cố định bao gồm các hiệu ứng động, hãm, gia tốc và các lực đột ngột.
Nội dung Tiêu chuẩn gồm 3 mục:
1: Tổng quát.
2: Tác động gây ra bởi hệ tời và cầu trục lên dầm đỡ cầu trục.
3: Tác động do máy.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành