Tìm kiếm nâng cao

Tác động lên kết cấu. Phần 1-2: Tác động chung - Tác động liên kết cấu khi tiếp xúc với lửa. EN 1991-1-2:2002+AC:2009

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 73
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-2:2002+AC:2009 Tác động lên kết cấu. Phần 1-2 Tác động chung - tác động lên kết cấu khi tiếp xúc với lửa trình bày các tác động của nhiệt và cơ học áp dụng cho thiết kế kết cấu công trình nhà chịu tác động của lửa. EN 1991-1-2 được chủ định áp dụng cho khách hàng, người thiết kế, nhà thầu và cơ quan quản lý. Những mục tiêu chung của công tác phòng cháy chữa cháy là những hạn chế rủi ro đối với các cá nhân cũng như đối với xã hội, đối với tài sản của chủ sở hữu lân cận và nếu cần thì hạn chế rủi ro cho cả môi trường hoặc tài sản trực tiếp chịu tác động của lửa, trong trường hợp xảy ra cháy.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành