Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 5: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật. EN 1998-5:2004

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 45
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1988-5:2004 Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 5: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật. Phần này của Eurocode 8 thiết lập các yêu cầu, tiêu chí và quy định về việc chọn vị trí xây dựng và nền móng của kết cấu chịu tác động động đất. Nó bao gồm việc thiết kế các loại móng khác nhau, các loại tường chắn và sự tương tác giữa kết cấu và đất nền dưới tác động động đất. Vì vây nó bổ sung cho  Eurocode 7, do tiêu chuẩn đó không bao gồm các yêu cầu riêng cho thiết kế chịu động đất.
Nội dung tiêu chuẩn gồm:
1: Tổng quát. 
2: Tác động động đất.
3: Các tính chất của đất nền.
4: Các yêu cầu đối với việc lựa chọn vị trí xây dựng và đất nền.
5: Hệ nền móng.
6: Tương tác giữa đất và kết cấu.
7: Kết cấu tường chắn.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành