Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo tổng kết dự án: Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo các nghề cơ -điện công trình để xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 115
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng lao động và nhu cầu đào tạo lao động các nghề cơ - điện công trình, làm căn cứ để thiết kế khung chương trình đào tạo và xây dựng danh mục thiết bị tối thiểu làm cơ sở xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy các nghề cơ điện công trình. Nội dung cơ bản của dự án:
- Khảo sát, đánh giá thực trạng lao động được đào tạo và nhu cầu đào tạo lao động các nghề cơ - điện công trình tại các cơ sở đào tạo trong phạm vi vùng Đông Bắc Bộ, miền Trung
- Xây dựng khung chương trình đào tạo của các nghề cơ - điện công trình
- Đề xuất trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho công tác giảng dạy của các nghề cơ - điện công trình.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy của các nghề cơ - điện công trình cho các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành