Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo tham luận Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 (TTCD.1284)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 5
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm 4 phần:
- Đặc điểm, tình hình chung về phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
- Những điểm nổi bật trong quản lý và đầu tư lĩnh vực vật liệu xây dựng
- Công tác triển khai và những kết quả đạt được của chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay
- Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành