Tìm kiếm nâng cao

Các giải pháp thi công khi ứng dụng vật liệu xây dựng mới (TTCD.1284)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 6
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Phasttrieern và ứng dụng vật liệu và công nghệ mới là cơ sở để nâng cao hiệu quả, tiến đến phát triển bền vững của ngành xây dựng. Trong quá trình đó, cần chú ý phát triển các vật liệu mới theo hướng ưu tiên bao gồm nâng cao chất lượng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cải thiện các vấn đề môi trường. Trong những năm qua, việc ứng dụng các giải pháp vật liệu mới đã được Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai đồng bộ từ khâu sản xuất đến thiết kế, thi công và vận hành, bảo trì công trình. Bên cạnh đó, cũng rất cần sự phối hợp của các bên liên quan trong việc biên soạn các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền giảng dạy trong các trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp cũng như trong toàn xã hội.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành