Tìm kiếm nâng cao

Tài liệu phổ biến, tuyên truyền về lợi ích và tầm quan trọng của việc nâng cap năng suất, chất lượng sản phẩm đến các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (TTCD.1285)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 163
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tài liệu gồm 6 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Quan điểm về năng suất, chất lượng và lợi ích của việc nâng cao năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp
- Chuyên đề 2: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến năng suất, chất lượng sản phẩm
- Chuyên đề 3: Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật công nghệ và nguyên vật liệu đến việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
- Chuyên đề 4: Ảnh hưởng của yếu tố con người và quản lý con người đến việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
- Chuyên đề 5: Ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
- Chuyên đề 6: Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành