Tìm kiếm nâng cao

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (KQNC.1902)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đà Nẵng : Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng , 2018
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 45
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung của đề án gồm các phần sau:
1. Mở đầu.
1.1. Tổng quan.
1.2. Phạm vi nghiên cứu.
1.3. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch.
1.4. Các căn cứ lập điều chỉnh quy hoạch.
2. Thực trạng phát triển đô thị.
3. Dự báo sơ bộ các chỉ tiêu phát triển đô thị theo quyết định 2357/QĐ-TTG.
4. Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu quy hoạch.
5. Hồ sơ và sản phẩm.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành