Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.1904)

Tác giả:
Nhà xuất bản: viện Quy hoạch Xây dựng phát triển nông thôn , 2018
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 350
Kích cỡ khổ: 30cm
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Quốc gia, vùng Tây Nguyên và tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, quy hoạch vùng tỉnh Đắk Nông đặt trong mối quan hệ với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, hành lang kinh tế Đông - Tây, các tỉnh Nam Lào, Thái Lan và Đông Bắc Campuchia.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành