Tìm kiếm nâng cao

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040. Tỉ lệ 1/10.000 (KQNC.1908)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia , 2019
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 384
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm các phần sau:
I. Phần mở đầu.
II. Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng tổng hợp.
III. Các tiền đề phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội.
IV. Định hướng phát triển không gian Khu kinh tế Nhơn Hội.
V. Định hướng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.
VI. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật.
VII. Đánh giá môi trường chiến lược.
VIII. Ưu tiên đầu tư và biện pháp thực hiện quy hoạch.
IX. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành