Tìm kiếm nâng cao

Cơ chế chính sách phát triển nhà ở đô thị (TTCD.1279)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 11
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung
-Thực trạng phát triển nhà ở đô thị tại Việt Nam
- Các cơ chế chinhsacsh phát triển nhà ở hiệnnay
- Đề xuất điều chỉnh một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành