Tìm kiếm nâng cao

Thực trạng quản lý và đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn tại Việt Nam (TTCD.1291)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 11
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung: 
- Thực trnagj quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam
- Thuận lợi và hạn chế
- Định hướng và giải pháp

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành