Tìm kiếm nâng cao

PPP – đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực Quản lý chất thải rắn tại Việt Nam nhìn từ góc độ pháp lý (TTCD.1291)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 11
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề tài:
- Khái niệm PPP
- Phát triển Khung pháp lý về PPP tại Việt Nam
- Khung pháp lý về PPP trong Quản lý chất thải rắn
- Mootjvis dụ về PPP đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành