Tìm kiếm nâng cao

Phát triển Năng lượng từ rác thải sinh hoạt tại Việt Nam (TTCD.1291)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 10
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Việt Nam có nhiều công nghệ xử lý chất thải rắn được giới thiệu để áp dụng như: tận dụng khí từ bãi chôn lấp để phát điện, đốt bỏ thông thường trực tiếp, đốt tầng sôi... Nhưng cho đến nay hầu hết tại các địa phương, kể cả hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh vẫn xử lý rác thải sinh hoạt bằng hình thức phổ biến là chôn lấp. Do các địa phương và chủ đầu tư chưa lựa chọn được công nghệ nào phù hợp với rác thải sinh hoạt tại Việt Nam nên không xử lý triệt để và để phát sinh ô nhiễm thứ cấp ra môi trường. Do vậy cần phải tìm công nghệ để khắc phục những nhược điểm của các rác thải Việt Nam là nghèo, độ ẩm cao, không được phân loại...là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các cơ quan quản lý và chính quyền các cấp. Để giải bài toán về rác thải sinh hoạt Chính phủ cần có chế tài mạnh hơn như đóng cửa các bãi rác gây ô nhiễm, cấm các địa phương dùng công nghệ chôn lấp vào năm 2025...
Nội dung đề tài:
-Cơ cấu hệ thống nguồn điện Việt Nam
-Tiềm năng, hiện trạng phát triển NLTT
-Tổng quan các chính sách về NLTT
-Mục tiêu phát triển NLTT
-Tiềm năng rác thải sinh hoạt
-Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt thành năng lượng
-Rào cản
-Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành