Tìm kiếm nâng cao

Tổng luận: Con đường đô thị hóa của Trung Quốc (TTCD.1298)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 91
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tổng luận gồm 2 phần, 10 chương: 
- Phần 1: Các thành tựu và thách thức mới nổi
+Chương 1: Các thành tựu đô thị hóa
+ Chương 2: Tính hiệu quả
+ Chương 3: Tính bao trùm
+ Chương 4: Tính bền vững
- Phần 2: Các chương trình cải cách
+Chương 5: Chiến lược cải cách
+ Chương 6: Cải cách về quản lý đất đai
+ Chương 7: Cải cách hộ khẩu, dịch vụ xã hội và thể chế thị trường lao động
+ Chương 8: Cải cách tài chính đô thị
+ Chương 9: Thúc đẩy đô thị hóa xanh
+ Chương 10: Đảm bảo an ninh lương thực

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành