Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo quốc tế Tham vấn về Quản lý và xử lý phân bùn từ nhà tiêu ở Việt Nam (TTCD.1305)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 77
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung hội thảo gồm: 
- Quản lý phân bùn thải - Bài học kinh nghiệm từ các đối tác ở Châu Á. 
- Tổng quan quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước.
- Quản lý phân bùn ở Việt Nam.
- Hiện trạng và khung chính sách quản lý phân bùn ở Nhật Bản.
- Các giải pháp hệ thống được thiết kế riêng: Quản lý phân bùn - Giải pháp trong tiếp cận vệ sinh tích hợp cho phát triển đô thị.
- Thực trạng và quy hoạch FSM tại thành phố Bến Tre.
- Những phát hiện chính từ thí điểm FSM tại TP. Bến Tre.
- Trung tâm đào tạo và giới thiệu phân cấp quản lý nowcs thải - Đề xuất dự án.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành