Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho tường bao che sử dụng blốc bê tông khí chưng áp. Mã số: RD 97-13 (Kèm báo cáo tóm tắt đề tài) (KQNC.1947)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 83
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung của đề tài gồm 6 chương:
Chương 1. Tổng quan tình hình sử dụng tường bê tông khí chưng áp trong các công trình trên thế giới.
Chương 2. Đặc điểm ứng dụng bê tông khí chưng áp cho tường trong các công trình ở Việt Nam.
Chương 3. Vật liệu sử dụng và phương pháp thí nghiệm.
Chương 4. Nghiên cứu chế tạo vữa trát chuyên dụng và sơn lót hoàn thiện tường bê tông khí chưng áp.
Chương 5. Nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm của tường bê tông khí chưng áp.
Chương 6. Biên soạn "Hướng dẫn nâng cao khả chống thấm cho tường bao che sử dụng blốc bê tông khí chưng áp".

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành