Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo: Dầm bê tông ứng suất trước đúc sẵn dạng Super-T - Phần 1: Phân loại, yêu cầu vật liệu và kích thước cơ bản (TCVN...:2018) (KQNC.1952)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 69
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Bộ Tiêu chuẩn Dầm bê tông ứng suất trước đúc sẵn dạng Super-T gồm 3 phần:
- Phần 1: Phân loại, yêu cầu vật liệu và kích thước cơ bản.
- Phần 2: Tính chất cơ lý và phương pháp thử.
- Phần 3: Thi công và nghiệm thu.
Tiêu chuẩn này qui định về phân loại, vật liệu chế tạo và kích thước cơ bản của dầm bê tông ứng suất trước đúc sẵn dạng Super-T (sau đây gọi là dầm Super-T) dùng trong xây dựng các công trình cầu.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành