Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ "nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất gạch không nung với quy mô nhỏ sử dụng nguyên liệu tại chỗ cho một số địa phương (phục vụ chương trình nông thôn mới)" (KQNC.1993)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Nam Định
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 73
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm 3 chương: 
 Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.
- Chương 2: Lựa chọn công nghệ sản xuất gạch không nung phù hợp.
- Chương 3: Ứng dụng mô hình sản xuất thử nghiệm.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành