Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo nhiệm vụ: Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong sản xuất VLXD (xi măng, kính, gạch ốp lát, gạch xây nung, sứ vệ sinh) và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp KQNC.1999)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện VLXD
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 196
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Báo cáo nhiệm vụ: "Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong sản xuất VLXD (xi măng, kính, gạch ốp lát, gạch xây nung, sứ vệ sinh) và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp" có các nội dung:
- Hiện trạng sản xuất, tiêu thụ nguyên liệu, nhiên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng;
- Hiện trạng phát thải khí nhà kính ngành sản xuất vật liệu xây dựng
- Kiểm kê khí nhà kính ngành sản xuất sứ kệ sinh, kính, vật liệu ốp lát và gạch xây nung trong năm 2016,2017
- Xây dựng các giải pháp quản lý và giảm phát thải nhà kính phù hợp
- Xây dựng phần mềm quản lý phát thải khí nhà kính cơ sở ngành sản xuất vật liệu xây dựng.
 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành