Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo và thuyết minh TCVN xxx:xxx “Sơn và Vecni – thuật ngữ và định nghĩa”. Mã số TC 11-17 (KQNC.2001)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện VLXD
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 75
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực vật liệu phủ (sơn, vecni va fnguyeen liệu cho sơn và vecni). Các thuật ngữ luên quan đến các ứng dụng và tính chất cụ thể được đưa ra trong các tiêu chuẩn liên quan, ví dụ bảo vệ chống ăn mòn, lớp bột phủ.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành