Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát đánh giá tác động các quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (KQNC.2067)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục quản lý hoạt động
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 46
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án là đề xuất các vấn đề để sửa đổi Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo hướng: Hoàn thiện đồng bộ, thống nhất các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dnwgj công trình và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành