Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, kiến nghị phương án đơn giản hóa các quy định hiện hành về thủ tục hành chính với các cơ quan có thẩm quyền (KQNC.2050)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2012
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 99
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong 7 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành