Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động hệ thống nội quy, quy chế các doanh nghiệp ngành Xây dựng có vốn nhà nước (KQNC.2052)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 47
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án: Điều tra, khảo sát và thu nhận, phân tích đánh giá các thông tin thu thập được từ đó hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng các nội dung cơ bản của Điều lệ doanh nghiệp và hệ thống nội quy, quy chế của doanh nghiệp không trái với các quy định của pháp luật... Kết quả thực hiện dự án sẽ phục vụ cho việc đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, pháp luật liên quan đến các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp ngành xây dựng nói riêng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành