Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất các hình thức về quản lý dự án, đánh giá, xếp hạng tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng (Báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế năm 2014) (KQNC.2068)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý hoạt động xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 32
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án là đánh giá thực trạng năng lực quản lý dự án; năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân để đề xuất: Hoàn thiện đồng bộ các mô hình quản lý dự án; phân định vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư va fban quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu quả đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Xây dựng các tiêu chí xếp hạng năng lực hành nghề của cá nhân, năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng, năng lực hành nghề của cá nhân tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động xây dựng; đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành