Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (KQNC.2070)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý hoạt động xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 58
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng nhằm hình thành hệ thống thông tin thống nhất trong công tác quản lý năng lực hoạt động xây dựng, công khai minh bạch về năng lực trong hoạt động và cạnh tranh lành mạnh trong thị trường xây dựng. Là cơ sở để chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu; đồng thời cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng thực hiện giám sát việc lựa chọn nhà thầu đáp ứng điều kiện năng lực; tạo điều kiện cho các nhà thầu giám sát lẫn nhau nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành