Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát tình hình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng (KQNC.2072)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 85
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng ở các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng quản lý có mở rộng việc khảo sát tại một số địa phương, nhằm hệ thống hóa những chính sách để xử lý những vấn đề lớn như: phân loại xác định danh mục ngành nghề kinh doanh chính của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, phương án sử dụng các loại đất của doanh nghiệp, chính sách lương tronh doanh nghiệp nhà nước.... Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa DNNN, cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp chú trọng kiểm soát nội bộ và công tác cán bộ. Đồng thowfim, tăng cường quản lý nhà nước, quản lý của chủ sở hữu và công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra. Thực hiện công khai minh bạch hoạt động của DNNN theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế....xác định rõ: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên ở các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành